Vind jouw plek bij DEMCON

QA/RA engineering

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. We bewaken de kwaliteit van het product tijdens ontwikkeling en productie dan ook nauwgezet, vanaf het eerste concept tot de aflevering van producten. Ook wanneer het product op de markt is, blijven we actief om de kwaliteit te borgen.

 

Gezien de breedte van het onderwerp kwaliteit zijn we als team verdeeld over:

  • bedrijfsbrede kwaliteitszaken, zoals onze manier van werken in het kwaliteitssysteem, audits, CAPA’s en ARBO en milieu;
  • kwaliteit tijdens de ontwikkelingsfase;
  • kwaliteit tijdens het productieproces en service activiteiten.

 

Inhoudelijk betrokken met een kritische blik

Vanaf het begin denken we in een project mee over de projectaanpak en de aansluiting op het kwaliteitssysteem. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor het toezicht op de documentatie en het risicomanagement. Om een extra veilig product op de markt te zetten, bekijken we wat er fout kan gaan en vertalen dit in extra maatregelen. Om een voorbeeld te geven: stel het bezoek van de patiënt laat een kop koffie over zijn beademingssysteem vallen. Wat gebeurt er dan, ontstaat er bijvoorbeeld kortsluiting?

 

Van projectaanpak tot certificering

Bij een project zitten we het gehele traject in het multidisciplinaire team. Doordat we veel contact hebben met collega’s van de andere disciplines en we zelf een technische of medisch(-technische) achtergrond hebben, zijn we inhoudelijk betrokken en kunnen we de processen op hoog niveau overzien.

 

Verder doen we een review van de systeemeisen en de impact van ‘kwaliteit’ op het project. Zijn de eisen helder geformuleerd, zijn de relevante wettelijke eisen en standaarden daarin opgenomen? Ook zorgen we voor ondersteuning of uitvoer van test- en CE-trajecten. We ontzorgen de klant bij het testen van hun product(ontwerp) op elektrische veiligheid en EMC-compatibiliteit. We maken het technisch dossier compleet, waarmee een certificeringstraject uitgevoerd kan worden. En indien van toepassing registreren we het product per specifiek land van verkoop.

 

Kwaliteit tijdens productie, inkoop en service

Na ontwikkeling gaat het om het borgen van de gestelde kwaliteitsstandaard. Dit doen we door:

  • Per product de nodige kwaliteitsdoelstellingen, -normen en afkeurcriteria vast te leggen.
  • Te borgen dat de relevante procesmatige eisen vanuit de ISO13485 / ISO9001 bij onze leveranciers juist zijn ingericht, bijvoorbeeld door het afsluiten van quality agreements en het doen van proces audits.
  • Het controleren van de kwaliteit van inkomende goederen en het doen van eindinspecties voordat de producten de productievloer verlaten.
  • Te borgen dat tijdens productie alle voorgeschreven processen worden gevolgd.
  • Bij klachten uit het veld de oorzaak te achterhalen en te beoordelen wat de impact is. Waar nodig initiëren we verbeterplannen voor de toekomst.

Vacatures op de afdeling QA/RA engineering