Vind jouw plek bij DEMCON

mechatronic system engineering

Mechatronica is het multidisciplinaire specialisme van DEMCON en mechatronic system engineering vormt dan ook het hart van ons ingenieursbureau. Met ons doorzettingsvermogen kunnen we concepten uitwerken, tegen elkaar afwegen en keuzes maken. We gaan door totdat iets werkt.

 

Ontwikkelen van een concept

Typerend voor onze projectaanpak is het V-model. Op basis hiervan lopen we alle fases van het ontwikkeltraject stapsgewijs door. Dat doen we doorgaans voor meerdere projecten tegelijk. Als mechatronic system engineers zijn we daarbij verantwoordelijk voor:

  • het vertalen van de klantvraag naar technische specificaties en het bedenken van innovatieve concepten en oplossingen, waarbij we de haalbaarheid onderzoeken.
  • het verkennen van verschillende oplossingsrichtingen en het verzamelen van, in contact met de verschillende disciplines, specifieke kennis over de (on)mogelijkheden. Dit doen we onder andere door te testen met proof-of-principle-opstellingen. Zo onderzoeken we de haalbaarheid en wegen we de concepten tegen elkaar af op basis van prestaties en aanvullende eisen van de klant.
  • het ontwerpen en bewaken van de architectuur en de interfaces.
  • de oplevering van het ontwerp, inclusief prototype, van een product of systeem. Dit omvat documentatie, testen en verificatie waarmee we aantonen dat het ontwerp aan de wensen van de klant voldoet.

 

Doorgroeien in een passende rol

Naarmate we meer ervaring krijgen als engineer, kunnen we doorgroeien in verschillende rollen.

  • Systeemarchitect: vooral in de beginfase van een project actief, bedenkt concepten, is beschikbaar voor consultatie en reviews. Zij hebben een zeer bepalende rol die richting geeft aan een project.
  • Lead engineer: nemen vanuit de inhoud ook een deel van de organisatie van een project voor hun rekening. Samen met de projectleider zijn zij eindverantwoordelijk voor een project.

Vacatures op de afdeling mechatronic system engineering