Vind jouw plek bij DEMCON

industrial design engineering

Vaak staan we bij DEMCON niet alleen voor een complexe technische uitdaging, maar moet er een product gerealiseerd worden dat ook gebruiksvriendelijk is én een mooi design heeft. Wij zijn verantwoordelijk voor het ‘zichtbare en aanraakbare’ deel van het systeem, zoals de behuizing en de user interface.

 

Volwaardig ontwerpbureau

We hebben alle competenties in huis voor het industrieel ontwerp en zijn dan ook bij het gehele proces betrokken. Omdat we snel kunnen schakelen met de andere disciplines bij DEMCON, komen we zo tot een optimale oplossing voor de eindgebruiker. En hoewel onze expertise die van de mechanical engineers raakt, zeker waar het de engineering en produceerbaarheid van producten en systemen betreft, zijn we een aparte discipline bij DEMCON. Met onze kennis van materialen en productietechnieken kunnen we ook producten ontwikkelen die in serie worden geproduceerd.

 

De eindgebruiker staat centraal

Doordat de projecten en producten steeds complexer worden, is het belangrijk om de wensen en eisen van eindgebruikers in kaart te brengen. Vaak is de interactie tussen gebruiker en product kritisch en er is aandacht nodig voor usability, vormgeving, ergonomie en veiligheid. Gedurende het proces wordt het doel steeds scherper, omdat we tijdens het ‘user-centred design’-proces met behulp van visualisaties en prototypes de vorderingen blijven valideren bij toekomstige gebruikers.

 

Creatieve oplossingen visualiseren, testen en detailleren

Om tot een goed resultaat te komen:

  • gebruiken we creativiteitstechnieken om het ‘out of the box’ denken te bevorderen;
  • maken we handschetsen op papier en digitaal;
  • maken we mock-ups en doen we usability testen om de eerste ideeën te toetsen.
  • gebruiken we 3D CAD tools om concepten te detailleren en geschikt te maken voor productie.

Vacatures op de afdeling industrial design engineering

Op deze afdeling zijn momenteel geen vacatures